Om mig

Den stora röda stenen, ur serien landskapsbilder  Akvarell 29,7 x 42 cm  2012

Den stora röda stenen, ur serien landskapsbilder Akvarell 29,7 x 42 cm 2012

Hur tillkommer mitt arbete

Jag är en i Sverige arbetande holländsk konstnär. Hela mitt liv har jag gett uttryck via mina bilder av det som finns dold i min fantasivärld. Allt jag gör och berättar kommer direkt via min penna, pensel, krita ut på ett underlag som kan vara en duk, ett pappersark eller en kopparplåt. Bilderna är spontana, direkt framförda, ofta utan förarbete via skiss eller teckning. Spontanitet är en viktig del av min skapande process. Formen jag uttrycker mig i kan man kalla ”l’art spontané”, spontan konst. Motiv och bildinnehåll kan vara abstrakt till figurativt i olika serier, varierande i antal, från exempelvis 10 till 40 bilder. Dessa serier kan bli sammanfogade eventuellt med text till en eller flera berättelser.